Новина: Промени в НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
четвъртък 22 декември 2011 - 11:40:05

В брой 101/21.12.2011 и 102/22.12.2011 на ДВ са публикувани промени в НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР, влизащи в сила от 01.01.2012 г. Публикувани са и нови формуляри на заявленията за регистрация и промяна в обстоятелствата на различните видове търговци.


Новина от Регистрация на фирма
( http://www.regfirms.com/news.php?extend.29 )