Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Последни съобщения във форума

Тема Автор Отговори
Вписване на прокурист на ЕТ: Здравейте, Желая да впиша съпругата ми като прокурист. Моля за помощ. Какви документи да подготвя и къде да ... от: Форум за предприемчивите хора isbul 10
Собственик ЕООД инвалид: Здравейте, предстои ми пускане дейността на фирмата ЕООД. Междувременно се инвалидизирах с 80 % /за жалост .../ ... от: Форум за предприемчивите хора didineva 5
конфликт на интереси ли е,искам съвет как да постъпя: Здравейте,дано ми помогнете с моята дилема имам фирма кято е основана през 2009г два пъти започвах дейност и ... от: Форум за предприемчивите хора радо76 3
Прокурист или Търговски пълномощник: Добър ден, Задължително ли е ЕТ, осигуряващо се като СОЛ да назначи Прокурист при излизане в майчинство ... от: Форум за предприемчивите хора krasi1 1
А4: При регистрация на ново ООД с двама управители, които са заедно и поотделно, заявители са и двамата или може ... от: Форум за предприемчивите хора Лили 1

НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Приложения към чл. 6, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


(Отделени като самостоятелни документи)


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - А1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - А2


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО - А3


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - А4


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - А5


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ - А6


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО КООПЕРАЦИЯ - А7


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ТЪРГОВЕЦ - А8


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ТЪРГОВЕЦ - ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ - А9


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - А10


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПОДЕЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ДРУГА

ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА - А11


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО - А12


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО - А13


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРОКУРА - Б1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО КЛОН - Б2


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ЗАЛОГ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ - Б3


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ЗАЛОГ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - Б4


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ЗАПОР ВЪРХУ ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ - Б5


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ - Б6


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ПОЕМАНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - В1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - В2-1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - В2-2


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ВПИСВАНЕТО ПРИ ОСПОРВАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО - В2-3


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ С УЧАСТИЕ НА ДРУЖЕСТВА ОТ ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕС ИЛИ ДРУГИ ДЪРЖАВИ - СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕИП - В2-4


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА КООПЕРАЦИИ - В3-1


(Обнародвани в ДВ, бр. 102 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА КООПЕРАЦИИ - В3-2


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЕВРОПЕЙСКО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО СЪС СЕДАЛИЩЕ В Р. БЪЛГАРИЯ В КООПЕРАЦИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В Р. БЪЛГАРИЯ - В3-3


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ - Г1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ - Г2


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА - Д1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ - Е1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА ПО ЧЛ. 22, АЛ. 4 ОТ ЗТР - Ж1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛ - З1style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]