Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Последни съобщения във форума

Тема Автор Отговори
Вписване на прокурист на ЕТ: Здравейте, Желая да впиша съпругата ми като прокурист. Моля за помощ. Какви документи да подготвя и къде да ... от: Форум за предприемчивите хора isbul 10
Собственик ЕООД инвалид: Здравейте, предстои ми пускане дейността на фирмата ЕООД. Междувременно се инвалидизирах с 80 % /за жалост .../ ... от: Форум за предприемчивите хора didineva 5
конфликт на интереси ли е,искам съвет как да постъпя: Здравейте,дано ми помогнете с моята дилема имам фирма кято е основана през 2009г два пъти започвах дейност и ... от: Форум за предприемчивите хора радо76 3
Прокурист или Търговски пълномощник: Добър ден, Задължително ли е ЕТ, осигуряващо се като СОЛ да назначи Прокурист при излизане в майчинство ... от: Форум за предприемчивите хора krasi1 1
А4: При регистрация на ново ООД с двама управители, които са заедно и поотделно, заявители са и двамата или може ... от: Форум за предприемчивите хора Лили 1

Регистрация на лице, упражняващо свободна професия

Регистрация на лице, упражняващо свободна професия в Регистър БУЛСТАТ

Всяко лице, което упражнява свободна професия за своя сметка, трябва да се регистрира в регистър БУЛСТАТ.

В българското законодателство липсва изчерпателен списък на свободните професии. В закона за облагане доходите на физическите лица е дадено определение, което можете да ползвате за да разберете попадате ли в кръга на лцата извършващи такава дейност:

"Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.


Ако попадате в кръга на изброените, то имате задължение за регистрация в регистър БУЛСТАТ.

Регистрацията трябва да се извърши в срок от 7 дни след започване на самата дейност.

Регистрацията е максимално опростена и се състои в подаването на попълнен формуляр за регистрация на лице упражняващо свободна професия.

Като основание за регистрацията се посочва чл. 3 ал. 1 т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

Към заявлението трябва да се приложат документи, доказващи че притежавате необходимата квалификация да извършвате тази дейност. Такъв документ може да е диплом за завършено образование, професионален сертификат за придобиване на професия и т.н.

Таксата за регистрация е в размер на 15.00 лв.

След регистрацията получавате временно удостоверение с вписан регистрационен номер в регистър Булстат. Това удостоверение има срок на валидност обикновено 30 дни. До три дни след изтичане на срока на валидност вие трябва да се явите отново в регистъра за да получите карта за идентификация.

Промяна на вписани данни

При промяна на вече вписаните данни сте длъжни в седемдневен срок да заявите за вписване новите данни. Обикнвено промените са свързани с постоянен адрес или адрес за кореспонденция. Добре е ако смените адреса си незабавно да информирате регистър БУЛСТАТ за промяната, защото държавната администрация ще кореспондира с вас само на посочените там адреси.

Прекратяване на регистрация

Ако прекратите извършваната дейност, трябва подадете заявление за заличаване на регистрацията. Заедно със заявлението трябва да върнете и идентификационната карта за регистрация по БУЛСТАТ.


Небходими документи за регистрация на лице упражняващо свободна професия:

1. Копие от диплома за завършено образование, или друг документ доказващ съответната квалификация
2. Лична карта (за проверка на данните);
3. Документ за платена държавна такса
4. Попълнено заявление за регистрация на самоосигуряващо се лице


Необходими документи за получаване на идентификационната карта

1. Регистрационно удостоверение (оригинал );
2. Лична карта (за проверка на данните);

Необходими документи за заличаване на регистрацията

1. Попълнено заявление за заличаване на регистрацията в регистър БУЛСТАТ
2. Оригиналната идентификационна карта

Какви са задълженията на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия – в следващата статия!

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]