Последни съобщения във форума

Тема Автор Отговори
ТР и отказ : Здравейте! Поздравление за форума и за помощта, която оказвате! Не съм адвокат, въпреки, че мечтая да бъда, ... от: Форум за предприемчивите хора eam2070 1
Продажба на част от дял на ЕООД на чужденец?: Имам регистрирано ЕООД с капитал 10лв. разпределени в 10 дяла по 1лв. Искам да продам 25% от моите дялове на друго ... от: Форум за предприемчивите хора profa 3
Строгите родители: Искам да започна с това, че съм на 20 години, студентка, а баща ми все още не ме пуска по късни партита,дискотеки ... от: Форум за общи приказки Мери 1
Самоосигуряващо се лице: Здравейте, строителен инженер съм, искам да се регистрирам за пълно осигуряване като самоосигуряващо се ... от: Форум за предприемчивите хора Георгиева Д. 3
Промяна на обстоятелства: Здравейте! Необходимо е да променим основната дейност по НКИД на ООД.Интересува ме кои точки се попълват в ... от: Форум за предприемчивите хора JMV 1

Регистрация на лице, упражняващо свободна професия

Регистрация на лице, упражняващо свободна професия в Регистър БУЛСТАТ

Всяко лице, което упражнява свободна професия за своя сметка, трябва да се регистрира в регистър БУЛСТАТ.

В българското законодателство липсва изчерпателен списък на свободните професии. В закона за облагане доходите на физическите лица е дадено определение, което можете да ползвате за да разберете попадате ли в кръга на лцата извършващи такава дейност:

"Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.


Ако попадате в кръга на изброените, то имате задължение за регистрация в регистър БУЛСТАТ.

Регистрацията трябва да се извърши в срок от 7 дни след започване на самата дейност.

Регистрацията е максимално опростена и се състои в подаването на попълнен формуляр за регистрация на лице упражняващо свободна професия.

Като основание за регистрацията се посочва чл. 3 ал. 1 т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

Към заявлението трябва да се приложат документи, доказващи че притежавате необходимата квалификация да извършвате тази дейност. Такъв документ може да е диплом за завършено образование, професионален сертификат за придобиване на професия и т.н.

Таксата за регистрация е в размер на 15.00 лв.

След регистрацията получавате временно удостоверение с вписан регистрационен номер в регистър Булстат. Това удостоверение има срок на валидност обикновено 30 дни. До три дни след изтичане на срока на валидност вие трябва да се явите отново в регистъра за да получите карта за идентификация.

Промяна на вписани данни

При промяна на вече вписаните данни сте длъжни в седемдневен срок да заявите за вписване новите данни. Обикнвено промените са свързани с постоянен адрес или адрес за кореспонденция. Добре е ако смените адреса си незабавно да информирате регистър БУЛСТАТ за промяната, защото държавната администрация ще кореспондира с вас само на посочените там адреси.

Прекратяване на регистрация

Ако прекратите извършваната дейност, трябва подадете заявление за заличаване на регистрацията. Заедно със заявлението трябва да върнете и идентификационната карта за регистрация по БУЛСТАТ.


Небходими документи за регистрация на лице упражняващо свободна професия:

1. Копие от диплома за завършено образование, или друг документ доказващ съответната квалификация
2. Лична карта (за проверка на данните);
3. Документ за платена държавна такса
4. Попълнено заявление за регистрация на самоосигуряващо се лице


Необходими документи за получаване на идентификационната карта

1. Регистрационно удостоверение (оригинал );
2. Лична карта (за проверка на данните);

Необходими документи за заличаване на регистрацията

1. Попълнено заявление за заличаване на регистрацията в регистър БУЛСТАТ
2. Оригиналната идентификационна карта

Какви са задълженията на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия – в следващата статия!


Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 Mar : 15:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 Mar : 10:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 Feb : 16:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 Feb : 10:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 Dec : 14:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 Dec : 17:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 07 Sep : 00:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 Jun : 07:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 Jun : 14:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 Apr : 15:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]