Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Последни съобщения във форума

Тема Автор Отговори
Вписване на прокурист на ЕТ: Здравейте, Желая да впиша съпругата ми като прокурист. Моля за помощ. Какви документи да подготвя и къде да ... от: Форум за предприемчивите хора isbul 10
Собственик ЕООД инвалид: Здравейте, предстои ми пускане дейността на фирмата ЕООД. Междувременно се инвалидизирах с 80 % /за жалост .../ ... от: Форум за предприемчивите хора didineva 5
конфликт на интереси ли е,искам съвет как да постъпя: Здравейте,дано ми помогнете с моята дилема имам фирма кято е основана през 2009г два пъти започвах дейност и ... от: Форум за предприемчивите хора радо76 3
Прокурист или Търговски пълномощник: Добър ден, Задължително ли е ЕТ, осигуряващо се като СОЛ да назначи Прокурист при излизане в майчинство ... от: Форум за предприемчивите хора krasi1 1
А4: При регистрация на ново ООД с двама управители, които са заедно и поотделно, заявители са и двамата или може ... от: Форум за предприемчивите хора Лили 1

Заявление-декларация по чл. 5 ал. 10 от КСО

ДО
                                                              ДИРЕКТОРА
                                                              РАЙОННО/СТОЛИЧНО
                                                              УПРАВЛЕНИЕ
                                                              “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
                                                              гр. .......................................

                       З А Я В Л Е Н И Е  -  Д Е К Л А Р А Ц И Я
                              на основание чл.5, ал.10 от КСО

Долуподписаният ...................................................................................................

ЕГН ...............................адрес гр./с/ .......................................................................

ПК ..................ул. ................................................................................№................

в качеството на ............................................................ тел. ...................................
                                                    (длъжност)

...................................................................................................................................       
                         (наименование на осигурителя, БУЛСТАТ)

седалище гр./с/ ...........................адрес ..................................................................

място за развитие на дейността : гр./с/ .................................................................

        ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
        Заявявам, че представлявания от мен осигурител е прекратил дейността си и трудовите договори на работниците и служителите са прекратени. Предстои подаване на заявление за заличаване от съдебните регистри.
       Декларирам, че осигурителят прекратява дейността си, като няма правоприемник – няма да се извършва преобразуване или продажба на предприятието.
      Моля да бъде насрочена дата за осъществяване на приемо-предавателна процедура съгласно разпоредбата на чл.5, ал.10 от КСО.
      Документите се отнасят за периода от .................до ...............бр.дела.........
      Имам/нямам наети лица за периода(ите)
      ............................ - ............................,   ............................... - ...........................
      ............................ - ............................,   ............................... - ...........................
      Известно ми е, че за неверни данни нося административно наказателна отговорност по чл. 349 от Кодекса на социално осигуряване и наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................................                                 Подпис:
Гр. ....................................

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]