Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Последни съобщения във форума

Тема Автор Отговори
Вписване на прокурист на ЕТ: Здравейте, Желая да впиша съпругата ми като прокурист. Моля за помощ. Какви документи да подготвя и къде да ... от: Форум за предприемчивите хора isbul 10
Собственик ЕООД инвалид: Здравейте, предстои ми пускане дейността на фирмата ЕООД. Междувременно се инвалидизирах с 80 % /за жалост .../ ... от: Форум за предприемчивите хора didineva 5
конфликт на интереси ли е,искам съвет как да постъпя: Здравейте,дано ми помогнете с моята дилема имам фирма кято е основана през 2009г два пъти започвах дейност и ... от: Форум за предприемчивите хора радо76 3
Прокурист или Търговски пълномощник: Добър ден, Задължително ли е ЕТ, осигуряващо се като СОЛ да назначи Прокурист при излизане в майчинство ... от: Форум за предприемчивите хора krasi1 1
А4: При регистрация на ново ООД с двама управители, които са заедно и поотделно, заявители са и двамата или може ... от: Форум за предприемчивите хора Лили 1

Публикуване на ГФО в ТР

Публикуване на годишен финансов отчет в търговския регистър


Ако вече сте регистрирали или пререгистрирали вашата фирма, не трябва да забравяте, че всяка година имате задължение да публикувате своите годишни финансови отчети в търговския регистър.

На публикуване подлежат отчетите на всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са ЕТ (само за ЕТ, чиието отчети подлежат на независим финансов одит - в сила от 03.05.2011 г.), ООД, ЕООД, КД, СД, АД. Предприятията, които имат регистрация по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват своите отчети в Търговски регистър, а в специализиран сайт в интернет за публикуване на ГФО или в икономическо печатно издание.

Срокове за публикуване


Всички предприятия, които са регистрирани или пререгистрирани в Агенция по вписванията публикуват своите отчети за предходната година в следните срокове:

а) едноличните търговци (само тези, чиито отчети подлежат на независим финансов одит) - в срок до 31 май на следващата година;

б) дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година;

в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 юли на следващата година;

Това задължение не е еднократно, а е всяка година.

Предприятията, които са пререгитрирани до 31 май на текущата година, публикуват отчетите си от 2007 г. до предходната година до 30 юни на текущата година.

Предприятията пререгистрирани след 31 май на текущата година публикуват годишните си отчети от 2007 г. до предходната в срок от 3 (три) месеца, считано от датата на пререгистрация.

Санкции за неизпълнение


За непубликувани навреме отчети се налага санкция по Закона за счетоводството, както следва: за управителя на предприятието - от 200 до 500 лв. и за самото предприятие от 500 до 3000 лв. За повторно нарушение санкциите са в двоен размер.

Ред за публикуване на годишните финансови отчети


Годишните финансови отчети се публикуват в Търговски регистър чрез подаване на Заявление за обявяване на актове Г2.
Към заявлението се прилага копие на годишния финансов отчет, във вида в който е съставен от съставителя и е приет от управителният орган на дружеството. Годишният финансов отче трябва да е заверен с подпис на представляващия дружеството и надпис "вярно с оригинала".

Заявител може да бъде представляващият предприятието (собственика за ЕТ или управителя за ЕООД или ООД). Заявител за обявяване на ГФО може да бъде и съставителя на отчета, ако има писмено нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието.

Към заявлението за обявяване на актове Г2 се прилага и декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър, подписана от заявителя.

Ако приносителят на документите е различен от заявителя, той трябва да попълни декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър, да има изрично писмено пълномощно за подаване на заявление за обявяване актове Г2 подписано от заявителя. Пълномощното трябва да е нотариално заверено.

Ако документите се подават от приносител, който е различен от заявителя, то Заявлението за обявяване на актове Г2, също трябва да е подписано от заявителя с нотариална заверка на подписа.

Ако обявявате отчети за повече от една година, се подава едно заявление Г2 и към него се прилагат всички отчети.

За обявяването на ГФО в търговския регистър се заплаща такса в размер на 50.00 лв. независимо от броя на отчетите, които се обявяват.

Важни особености


За търговските дружества (ООД, ЕООД, АД и др.) освен годишния финансов отчет се прилага и решение на Управителния орган (за ООД това е Общото събрание, за ЕООД е решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на ГФО и решение за разпределение на печалбата или покриване на загубата на предприятието. Ако отчетите не са придружени от такова решение, публикуването им ще бъде отказано.

Списък на всички документи за обявяване на ГФО в търговския регистър


1. Попълнено Заявление за обявяване на актове Г2
2. Копие на Годишния финансов отчет, заверен с подпис на представляващия и надпис "Вярно с оригинала"
3. Решение на управителния орган за приемане на отчета, разпределение на печалбата или покривване на загубата. (За едноличните търговци не се изисква такова решение)
3. Декларация по чл. 13 ал.4 от Закона за търговския регистър, подписана от заявителя

Ако документите се подават от заявител, който е съставител на ГФО се представя още:

4. Писмено нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието

Ако документите се подават от приносител, който е различен от заявителя се прилагат още:

5. Декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър
6. Писмено нотариално заверено пълномощно от заявителя към приносителя за подаване на Заявление за обявяване на актове Г2

Забележка: Ако документите се подават от приносител, различен от заявителя, то и Заявлението за обявяване на актове Г2, също трябва да е с нотариална заверка на подписа.


 9.4 - 9 votes 

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]