Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Форуми

Регистрация на фирма :: Форуми :: Форум за предприемчивите хора
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
ГФО за ЕТ по чл. 32 ал. 4 от Закона за счетоводството
Отиди на страница       >>  
Редактори:brrabg
Автор Отговор
МСС
вт юни 22 2010, 08:52
Регистриран потребител #79
Регистриран: вт юни 22 2010, 08:30
съобщения: 2
В Закона за счетоводството Чл. 32. (4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) се казва: "Едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за предходния отчетен период не надхвърля 50 000 лв., могат да отчитат и представят дейността си посредством воденето на специфични регистри - книги, чрез които се определя вярно и честно финансовият резултат за отчетния период."

За читателите, за които езикът на този закон е майчин, това означава, че ЕТ с нетни приходи под 50000 лв. не следва да съставят финансови отчети на основание на Закона за счетоводството, в т.ч. и по чл. 40. А съгласно Закона за търговския регистър в Агенцията по вписванията се обявяват ГФО на основание чл. 40 от Закона за счетоводството.

Силно съм заинтересуван да прочета АРГУМЕНТИРАНИ мнения "за" и "против".
Най-отгоре
brrabg
вт юни 22 2010, 10:04
Admin

Регистриран потребител #1
Регистриран: ср сеп 16 2009, 01:30
съобщения: 2590
Цитирам целият чл. 32 от Закона за счетоводство

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

(2) За предприятията, които са контролирани от държавата или общините или са подпомагани от тях чрез субсидии, преференциални заеми, държавни гаранции и други форми на държавна помощ, министърът на финансите може да изисква от тях представянето на допълнителни отчети и информация в определени от него форма, съдържание, срокове и ред на изготвяне и представяне.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Годишните финансови отчети на едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за текущата година не надхвърля 100 000 лв., могат да се състоят само от отчет за приходите и разходите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за предходния отчетен период не надхвърля 50 000 лв., могат да отчитат и представят дейността си посредством воденето на специфични регистри - книги, чрез които се определя вярно и честно финансовият резултат за отчетния период.

(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


За хората, закоито четенето на закони, наредби и разни други подобни скучни неща е редовно занимание винаги разглеждат нещата в тяхната цялост, а не само части от тях, които отдлно от цялото звучат малко по-различно.

Та четейки ал. 3 на чл. 32 виждаме, че за ЕТ с оборот до 100 х.лв. е дадено право да избират какъв отчет да съставят. И в групата на ЕТ с оборот до 100 х.лв. влизат всички ЕТ-та с оборот от 0 до 100 х.лв.
А ал. 4 на чл. 32 само дава още едно предимство на ЕТ с оборот до 50 х.лв., като им позоволява да не водят двустранно счетоводство, а специални регистри, чрез информацията в които вярно и честно да се определи финансовият резултат.

Така, че аргументи "ЗА" няма. Всички аргументи на закона са против тезата, че ЕТ с оборот до 50 х.лв. не трябва да съставят ГФО.

То на последък тази теза доста се лансира и в някои други предимно счетоводни форуми, но определено е несереозна и немотивирана.
Най-отгоре
МСС
вт юни 22 2010, 11:36
Регистриран потребител #79
Регистриран: вт юни 22 2010, 08:30
съобщения: 2
Първо да благодаря за бързия отговор и веднага да добавя, че аргументът не е особено сериозен.

Ако по тази логика разгледате Закона за счетоводството в неговата неделима цялост, ще излезе, че всяко ЕТ с приходи от 0 до безкрайност, в това число и тези с приходи от 0 до 100 000 лв. трябва да попълват целия набор документи по чл. 26 ал.1, а именно: "счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение."

Законът първо дава общата рамка и след това посочва изключенията. От общия случай първо са изключени ЕТ с приходи ненандхвърлящи 100 000 лв. и след това е изключена друга група с приходи ненадхвърлящи 50 000 лв. Посочени са в 2 различни алинеи. Нито в алинея 3 е направена препратка към алинея, нито в алинея 4 е направена препратка към алинея 3. Накратко: а) ЕТ по общия ред (над 100 000 лв. приходи) съставят всичко по чл. 26 ал.1. б) ЕТ с приходи ненадхвърлящи 100 000 лв. състяват съкратен финансов отет по чл. 32 ал. 3 в) ЕТ с приходи ненадхвърлящи 50 000 лв. н съставят никакви финансови отчети, а водят книги-регистри.

Интерпретацията с "двустранното счетоводство" е неразбираема:
а) формата на счетоводство е разгледана в глава 2-ра, а чл. 32 е в глава 5-та "Финансови отчети";
б) чл.32, ал.4 буквално гласи: "могат да отчитат и представят дейността си посредством воденето на специфични регистри - книги, чрез които се определя вярно и честно финансовият резултат за отчетния период". Думите "отчитат", "представят", "отчетен период" ясно определят, че вместо да се съставят отчети, ще се водят книги и по никакъв начин не споменават формата за водене на счетоводството.

Въобще не съм фен на българските закони и наредби, тъй като очевидно се пишат от неособено интелигентни хора и след списването не се даат за валидиране чрез прочит от външни независими лица, поради което са пълни с неясноти и двусмислия.

В случая обаче, държавата ако е решила да плячкоса по 50 лв. от най-дребните, но пък и най-многобройните фирми в страната, се е самопрецакала и то точно по собствените си правила. Аргументите за това са, както следва:

1) В търговския регистър съгласно чл. 6 ал. 3 от Закона за търговския регистър се подават само финансови отчети по чл. 40 ал. 1, 2 и 3 от Закона за счетоводството.
2) ЕТ с приходи до 50 000 лв. обаче съгласно чл. 32 ал.4 не са длъжни да съставят финансови отчети.
3) ЕТ с приходи до 50 000 лч. са длъжни да подават отчети само по чл. 20 от Закона за статистиката, които отчети за 2007, 2008 и 2009 се подават в НАП, но това не ги прави финансови отчети. Само когато ЕТ е с приходи над 50 000 лв., статистичекият отчет може да се сметне и за финансов по смисъла на ал. 3 от чл. 32 от Закона за счетоводтсвото.

Надявам се на повече отговори и коментари както "за", така и "против".
Също силно се надявам някой надарен адвокат да се заеме с този пладнешки обир.
Най-отгоре
ROMINA
нд юни 27 2010, 03:29
Регистриран потребител #94
Регистриран: чт юни 24 2010, 09:54
съобщения: 3
В тази връзка последно ЕТ с оборот до 50 000 трябва ли да публикува ГФО след като и от АВП отговорът е -НЕ
Надя
24 юни : 16:30
Отговори на това Вчера се свързах по телефона с АВ София и на въпроса ми за ЕТ с приходи под 50000лв и без регистрация по ДДС подава ли ГФО в АВ? Отговорът беше -не.
Най-отгоре
brrabg
нд юни 27 2010, 06:14
Admin

Регистриран потребител #1
Регистриран: ср сеп 16 2009, 01:30
съобщения: 2590
ROMINA написа ...

В тази връзка последно ЕТ с оборот до 50 000 трябва ли да публикува ГФО след като и от АВП отговорът е -НЕ
Надя
24 юни : 16:30
Отговори на това Вчера се свързах по телефона с АВ София и на въпроса ми за ЕТ с приходи под 50000лв и без регистрация по ДДС подава ли ГФО в АВ? Отговорът беше -не.


Моето мнение е че трябва да подават. ози отговор "не" е само в главата на този, който е писал това мнение. Ако не за друго, то за това, че от поне 5 фни никой не вдига телефоните в АВ, така, че не е ясно с кой се е свързал.
Ако все пак имате съмнения, не ви пречи и вие да опитате да се свържете с Агенция по вписванията и да попитате.

Най-отгоре
ЦЕКОВА
пн юни 28 2010, 01:41
Регистриран потребител #104
Регистриран: пн юни 28 2010, 01:37
съобщения: 1
ЕТ и ООД не пререгистрирано до 30.06.2010 год трябва ли да подава ГФО до тази дата?
Най-отгоре
brrabg
пн юни 28 2010, 03:39
Admin

Регистриран потребител #1
Регистриран: ср сеп 16 2009, 01:30
съобщения: 2590
ЦЕКОВА написа ...

ЕТ и ООД не пререгистрирано до 30.06.2010 год трябва ли да подава ГФО до тази дата?


Не, не трябва да подавате отчети. Трябва да ги подадете в срок до три месеца след пререгистрацията.

Най-отгоре
Гост
вт юни 29 2010, 12:01
Гост
ЕТ пререгистрирано 2009г с оборот под 50хил лв с представен в НАП ОПР трябва ли да представи ОПР в търтгов регистър
Най-отгоре
ROMINA
вт юни 29 2010, 11:30
Регистриран потребител #94
Регистриран: чт юни 24 2010, 09:54
съобщения: 3
Гост написа ...

ЕТ пререгистрирано 2009г с оборот под 50хил лв с представен в НАП ОПР трябва ли да представи ОПР в търтгов регистър

Най-добре е да го представите, за да нямате евентуално главоболия с НАП,макар,че въпросът е спорен и няма единно мнение.
Най-отгоре
аааа
сб юли 03 2010, 09:36
Гост
Имам ЕТ, което искам да закрия. Ще го регистрирам и едновременно с това ще подам документи за закриване на фирмата.Ще се подават ли ГФО за 2007,2008,2009,2010?
Най-отгоре
Гост
сб юли 03 2010, 11:30
Гост
Ако веднага го закриете никой няма да ви търси за отчетите. Имайте предвид, че за да го закриете трябва да представте в Агенця по вписванията удостовереня от НАП и НОИ, че нямате задължения.
Най-отгоре
АААА
пн юли 05 2010, 08:15
Гост
Гост написа ...

Ако веднага го закриете никой няма да ви търси за отчетите. Имайте предвид, че за да го закриете трябва да представте в Агенця по вписванията удостовереня от НАП и НОИ, че нямате задължения.
КАТО НЕ РАБОТИ ЕТ-КАКВИ ОТЧЕТИ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАДАТ?ОПР-НУЛЕВО ЛИ,КАКВО?КАЗАХА МИ ЗА САМОРЪЧНО НАПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЯ , ЧЕ ЕТ НЕ Е РАБОТИЛО. ПО-ДОБРЕ ДА СИ ПОДАМ НЕЩО ПРЕДИ ДА ГО ЗАКРИЯ. НО КАКВО?
Най-отгоре
считъл
ср авг 04 2010, 10:01
Гост
в чл.32 ал.4 на ЗС се въвежда облекчена форма на отчетност, която не изисква съставяне на ГФО. ЗСч винаги е бил ясен в своите разпоредби.
Най-отгоре
Анонимен
ср май 11 2011, 03:10
Гост
и накрая ЕТ с оборот под 50000лв., пререгистрирано, подало отчети за 2007,2008,2009 трябва ли да продължава да подава отчети в ТР т.е.за 2010

Най-отгоре
Анонимен
ср май 11 2011, 04:09
Гост
Не, вече няма да публикува ГФО. Парламента пусна промоция за ЕТ-тата.
Най-отгоре
Анонимен
чт май 12 2011, 01:58
Гост
къде мога да прочета официалното становище за основание да не се подава отчет
мерси
Най-отгоре
brrabg
чт май 12 2011, 04:50
Admin

Регистриран потребител #1
Регистриран: ср сеп 16 2009, 01:30
съобщения: 2590
В променнеия закон за търговския регистър е основанието за неподаване на ГФО за ЕТ, а за търговските дружества няма такова основание - подават ГФО задължително.

Тук можете да прочетете промените в Закона за търговския регистър: http://www.regfirms.com/news.php?item.26
Най-отгоре
Анонимен
вт мар 06 2012, 10:37
Гост
Здравейте, имам ЕТ, което не работи от доста време, но ноември месец 2011г. го пререгистрирах. Не знам дали трябва да подавам годишен финансов отчет ?
Много благодаря предварително.
Най-отгоре
brrabg
вт мар 06 2012, 11:11
Admin

Регистриран потребител #1
Регистриран: ср сеп 16 2009, 01:30
съобщения: 2590
За сега не трябва... до някоя следваща промяна.
Най-отгоре
Анонимен
сб юни 30 2012, 12:03
Гост
ет с оборот до 50000подават ли ГФО през 2012
Най-отгоре
Отиди на страница       >>   

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 15:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 10:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 16:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 10:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 14:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 17:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 07 сеп : 00:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 07:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 14:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 15:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]